Schatting aantal bijen/cellen

  • Eén dm2 raat met cellen met een doorsnede van 5,25 mm telt eenzijdig plm. 371 werkstercellen
  • Spaarkast BK-raam -> binnenmaats 340 mm x 198 mm = 6,734 dm2 -> 6,734 dm2 x 371 cel/dm2 = 2500 cellen (per zijde)
  • Dadantkast-> binnenmaats 427 mm x 267 mm = 11,4 dm2 -> 11,4 dm2 x 371 cel/dm2 = 4200 cellen (per zijde)
  • Op een raam met alleen werksterbroed passen dus maximaal 2500 werkstercellen per zijde.
  • Op een broedkamerraam wordt doorgaans 40-60% gebruikt voor broed.
  • Op een goed met bijen bezet raam zitten ongeveer 900 opzittende bijen per zijde.
  • Maximale legcapaciteit van moer tot 1500 eitjes/dag
  • Een goede moer kan dus 1 zijde per dag vol leggen, maximaal 11 ramen voordat het eerste broed weer uitgeloopt

“Werkstercellen 400 cellen per dm2 eenzijdig” [J.J. Speelziek]
“Darrencellen 340 cellen per dm2 eenzijdig” [J.J. Speelziek]

Bron