10-06-2017 12:30

Temp 18°
Relatieve luchtvochtigheid 75%
Windrichting Zuid
Windkracht 7Km

  • Koningin niet gezien.
  • Volk is rustig
  • Er zit 1 uitgelopen redcel en een moerdop, beide uitgelopen.2017-06-10 13.11-redcellen
  • Nog geen open broed gezien.
  • Honing kamer eraf gehaald. Hier wordt nog niets uitgebouwd.

Kast Beestenboel 1 2017-06-10