28-08-2017 19:30

Temp 26°
Relatieve luchtvochtigheid 49%
Windrichting West
Windkracht 4Km

 • Honingkamer en voerbak geplaatst.
 • 2liter invertsuiker als bijvoeding gegeven.
 • Volk hangt nog steeds buiten de kast maar zijn verder wel rustig.

26-08-2017 09:30

Temp 12°
Relatieve luchtvochtigheid 85%
Windrichting
Windkracht 0Km

  • Verenigen is gelukt, krant is totaal weg.

2017-08-26_09-39-07

  • Er zit nog wel broed in de bovenste bak.
  • Alle ramen van de bovenste bak afgeslagen in de onderste bak om er zeker van te wezen dat de koningin in de onderste bak zit.
  • Koninginnen rooster geplaatst en broedkamerbak weer terug geplaatst.
  • Ramen weer terug geplaatst in bovenste bak zodat broed kan uitlopen en de koningin geen broed meer kan leggen in de bovenste bak.

2017-08-26_09-59-24

24-08-2017 21:30

Temp 17°
Relatieve luchtvochtigheid 85%
Windrichting West
Windkracht 6Km

 • Voerbak van de kamer afgenomen.
 • “Vuile” plexiglas dekplaat omgewisseld voor “schone”
 • Met behulp van krant, nat gemaakt en met naald gaatjes in geprikt, kast 3 geplaatst.
 • Volken zijn rustig, alles is okee.

24-08-2017 21:30

Temp 17°
Relatieve luchtvochtigheid 85%
Windrichting West
Windkracht 6Km

 • Voerbak van de kamer afgenomen.
 • “Vuile” plexiglas dekplaat omgewisseld voor “schone”
 • Met behulp van krant, nat gemaakt en met naald gaatjes in geprikt, op kast 2 gezet.
 • Volken zijn rustig, alles is okee.

20-08-2017 11:15

Temp 16°
Relatieve luchtvochtigheid 85%
Windrichting Zuid West
Windkracht 9Km

 • 2liter invertsuiker als bijvoeding gegeven.
 • 20 ml hiveclean.
 • Volken zijn rustig, alles is okee.

20-08-2017 11:15

Temp 16°
Relatieve luchtvochtigheid 85%
Windrichting Zuid West
Windkracht 9Km

 • 1liter invertsuiker als bijvoeding gegeven.
 • 15 ml hiveclean.
 • Volken zijn rustig, alles is okee.

20-08-2017 11:15

Temp 16°
Relatieve luchtvochtigheid 85%
Windrichting Zuid West
Windkracht 9Km

 • 1liter invertsuiker als bijvoeding gegeven.
 • 15 ml hiveclean.
 • Volken zijn rustig, alles is okee.

13-08-2017 11:30

Temp 17°
Relatieve luchtvochtigheid 90%
Windrichting Noord
Windkracht 2Km

 • Ter voorbereiding om naar 1 broedkamer te gaan, de volgende werkzaamheden uitgevoerd.
  • Om er zeker van te zijn dat de koningin in de onderste bak zit, de bovenste bak afgeslagen in de onderste.
  • Koniginnerooster op onderste bak geplaatst en de bovenste bak terug geplaatst.
 • Volk is verder rustig.
 • Stuifmeel wordt goed binnen gebracht, nectar niet
 • 2liter invertsuiker als bijvoeding gegeven.
 • Op het oog ziet het volk er gezond en goed uit.