13-08-2017 11:30

Temp 17°
Relatieve luchtvochtigheid 90%
Windrichting Noord
Windkracht 2Km

  • Ter voorbereiding om naar 1 broedkamer te gaan, de volgende werkzaamheden uitgevoerd.
    • Om er zeker van te zijn dat de koningin in de onderste bak zit, de bovenste bak afgeslagen in de onderste.
    • Koniginnerooster op onderste bak geplaatst en de bovenste bak terug geplaatst.
  • Volk is verder rustig.
  • Stuifmeel wordt goed binnen gebracht, nectar niet
  • 2liter invertsuiker als bijvoeding gegeven.
  • Op het oog ziet het volk er gezond en goed uit.