09-08-2017 14:00

Temp 19°
Relatieve luchtvochtigheid 66%
Windrichting ZuidWest
Windkracht 11Km

 • Totale kast weegt op dit moment 34,7kg en bestaat uit:
  • Deksel
  • Honingkamer
  • Plexiglas dekplaat met bijendoorlaat en lege voederbak
  • 2x Broedkamer met raten
  • Bodem
 • 1,8liter invertsuiker als bijvoeding gegeven.