29-09-2018 14:30

Temp 14°
Relatieve luchtvochtigheid 49%
Windrichting 0
Windkracht 2 km
 
Gewicht : 14,2 kg (1xBK + 1xHK (leeg) + 1 voerbak) -/- 0,5kg
 

  • 1 ltr invert suiker gegeven
  • Varoaplank met raster geplaatst
  • Sjorband geplaatst
  • Winter gereed
  • Vlieggat verkleind
  • Muizengaas geplaatst
  • Totaal 11 ltr invert suiker gegeven

Wintergereed