06-05-2017 16:45

Temp 21°
Relatieve luchtvochtigheid 45%
Windrichting OostNoordOost
Windkracht 1,1Km

  • Aangezien het een heerlijke termperatuur is kunnen we vandaag een grondige inspectie van de kast uit te voeren.
  • Wat vooral opvalt is dat ondanks dat er nu flink gevlogen wordt met nectar en stuifmeel er niet veel nectar belegd wordt.
  • In het algemeen zie je dat door de koude dagen de nectar voornamelijk voor eigen gebruik is.
  • Er wordt door de bijen niet veel uitgebouwd en er wordt voornamelijk op de “oude” raten belegd.
  • Er wordt niet veel darrenraad meer aangezet.
  • De bijen zijn heel rustig en er is goed te werken in de kast.
  • Koningin helaas niet gezien.

de beestenboel.docx - Microsoft Word 2017-05-07 15.40.42