06-05-2017 16:45

Temp 21°
Relatieve luchtvochtigheid 45%
Windrichting OostNoordOost
Windkracht 1,1Km

  • Eindelijk een goede temperatuur om in de bijen te werken. De dames vliegen volop.
  • Beide broedkamers zijn goed in gebruik genomen, veel open en gesloten broed, heel veel stuifmeel.
  • In de honingkamer gebeurt nog weinig, de nectar is voornamelijk voor eigen gebruik.
  • Weinig darrenraat.
  • Hare Majesteit zat in de onderste broedkamer op raat 9
  • De bijen zijn heel rustig en er is goed te werken in de kast.